De website www.arrola.nl is een onderdeel van Arrola B.V.

Arrola doet er alles aan om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties t.a.v. de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. Getoonde afbeeldingen dienen ter illustratie geïnterpreteerd te worden.

Deze website kan links bevatten naar externe sites die niet onder het beheer van Arrola vallen. Arrola is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze websites.

De intellectuele eigendomsrechten op alle op de website aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Arrola. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van Arrola zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Door Arrola per email verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Arrola staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.